برای دریافت هدیه نوروزی خود، طبق دستورالعمل زیر جلو بروید

در ابتدا در وبسایت از طریق لینک زیر ثبت نام کنید

لینک ثبت نام

سپس از طریق کد تخفیف eid می توانید دوره آموزشی مدیریت زمان را که به ارزش 228 هزار تومان هست، رایگان دریافت کنید.

دوره آموزشی مدیریت زمان

 

سال نوی شما پیشاپیش مبارک – با آرزوی سالی سرشار از برکت برای شما 

ارادتمند – ایلیا جنگروی